Hoitaja-exit

Tunteita ja tarinoita sanoitettuina kuviksi ja ääniksi

Näkyvyyttä näkymättömille ja äänettömille

Johdanto - Hoitaja-EXIT

Hoitaja-exit on valokuvausprojekti, joka antaa äänen hoitajille, jotka ovat jättäneet hoitoalan. Haluan kuvissani tuoda esiin niitä sisäisiä, yksilöllisiä tuntemuksia, jotka ovat lopulta johtaneet kamelin selän katkeamiseen ja irtisanoutumiseen.

Asia on omakohtainen, koska olen itse vaihtanut hoitoalalta valokuvaajaksi. Haluan siksi myös tuoda yleisempään tietoisuuteen nimenomaan niitä fyysisesti ja henkisesti rankkoja kokemuksia ja arvostuksen puutetta, jota hoitajat työssään päivittäin kohtaavat ja joka on johtanut koko alan murrokseen jo ennen korona-aikaa.

Toteutustapana Hoitaja-exit-projektissa on yhdessä hoitajan kanssa rakennetut kuvat. Lähdetään hakemaan esiin se tunne, joka johti muutoksen hakemiseen. Lopputulos on tarkoitus tuoda esille valokuvanäyttelynä, mahdollisesti myös äänimaailmaa ja internetin mahdollisuuksia hyödyntäen.

Sen sijaan, että kuva esittää henkilöä – tavallista potrettikuvaa – miltä kohde näyttää, se kertoo kuka hän on ja mitä hän tuntee.

Osallistujat ovat voineet turvallisessa ympäristössä heittäytyä ja käsitellä kaikenlaisia tunteitaan. Hoitajien kanssa järjestetyissä kuvauksissa on naurettu ja itketty. On koettu yhdessä, jaettu kokemuksia, kuunneltu ja ymmärretty hoitajina ja ihmisinä  toisiamme.  Kevennetty toistemme taakkaa ja luotu toivoa eteenpäin – joku kuuntelee ja ymmärtää. 

Henkinen ja fyysinen väkivalta

Uupuminen, masennus

Kutsumus, unelma-ammatti, arvoristiriidat, resurssit, realismi

Suuttumus, viha, raivo, epätasa-arvo, epä­oikeuden­mukaisuus

Tunteita ja tarinoita sanoitettuina
kuviksi ja ääniksi

Näkyvyyttä näkymättömille ja äänettömille!

Kuka tukisi
hoitajaa?

Valokuvaaja Tiina Bähr(VAT/MEAT)

050-304 7300

tiina@kuvaileva.fi

Studio Kuvaileva Oy

Tampere

Y-tunnus: 0128351-6